14 sept. 2014

Statul trebuie să se ocupe de lucruri simple sau despre naționalizarea libertății de conștiință

Cînd statul cel mare și tare se pronunță asupra unei chestiuni delicate și complicate cum este religia atunci asistăm la naționalizarea acelei chestiuni. Nu doar cînd spune că religia e obligatorie sau e interzisă în școlile publice, ci chiar și atunci cînd prin intermediul instituțiilor sale face recomandări formale: mai curînd da sau mai curînd nu.

Lucrurile pot fi în regulă în anumite condiții, pînă cînd un grup invocă norma sau recomandările împotriva altui grup. Nu se negociază, se invocă forța autorității statului, și atunci libertatea de conștiință ia sfîrșit.

Statul trebuie să fie reținut în a-și asuma decizii în probleme delicate și complexe și de fapt cetățenii trebuie să fie reținuți în a delega statului decizia în astfel de probleme în care nu există un acord general. Asta e esența statului minimal. Nu e obligatoriu în a delega statului ceva atîta timp cît se poate ajunge la nivel local la acorduri onorabile între indivizi și grupuri. În cazul în care comunitatea de părinți vrea sau respinge un anumit tip de educație pentru copiii lor statul trebuie doar să nu-l împiedice, la caz că nu poate să-l sprijine.

Dacă creștinismul a avut vreo valoare, asta merită discutat doar după un studiu serios al istoriei. Despre predarea istoriei și despre cum privilegiază ea o anumită perspectivă în detrimentul alteia o să discutăm, poate, în altă parte.

Faptul că creștinismul are vitalitate și poate spune ceva despre societatea modernă nu poate fi nici postulat nici interzis de stat. Vom constata ulterior măsura în care comunitățile de părinți își doresc un învățămînt creștin de calitate. Atunci cînd se vor hotărî să fie atenți la calitatea manualelor și a persoanelor care predau religia. Și vor putea să decidă asupra manualelor și persoanelor. Abia atunci va fi bine pentru toată lumea, inclusiv pentru BOR, care se va vedea lipsită de mecanisme prin care poate influența decizia politică și obligată să facă față unor exigențe sporite.

Statul trebuie restituit individului și comunității mici, al cărui scop e destinat să-l slujească.

.j

Niciun comentariu: